Ochrona Fizyczna

Ochronę fizyczną obiektów zapewniamy poprzez odpowiedni dobór kadry pracowniczej. Doświadczeni i odpowiednio umundurowani pracownicy ochrony, wyposażeni w niezbędne środki łączności dbają o bezpieczeństwo ludzi oraz mienie powierzone ich opiece i trosce.  Przygotowujemy plan ochrony obiektu w oparciu o który wraz z procedurami i niezbędnymi instrukcjami realizujemy profesjonalną ochronę obiektu.Okoliczności które mają miejsce i mogą się zdarzyć  podczas wykonywania obowiązku ochrony wykonywane są zgodnie z tymi procedurami i instrukcjami.

Dodatkowo oferujemy kompletne wsparcie ochrony fizycznej grupami interwencyjnymi, zabezpieczeniem elektronicznym ,poprzez system monitoringu,piloty napadowe,monitoring wizyjny ,systemy zagrożeń p.poż.,od zalań itp.

Połączenie tych dwóch czynników techniki (nadzoru elektronicznego)i profesjonalizm oraz natychmiastowa reakcja pracownika ochrony daje gwarancje bezpieczeństwa naszych klientów.