Usługi detektywistyczne

WYWIAD GOSPODARCZY

 • szybka wstępna weryfikacja firm przed akceptacją realizacji transakcji
 • ustalanie podstaw prawnych działalności firmy wiarogodności przedstawionych ofert
 • identyfikacja właścicieli firm, członków zarządów ich wiarygodności w biznesie

 

WINDYKACJA

 • ustalanie składników majątku dłużników
 • negocjacja z dłużnikami oparte na obwiązującym prawie
 • współpracujemy z firmami windykacyjnymi z tereny byłego bloku wschodniego

 

INNE USŁUGI DLA BIZNESU

 • identyfikacja podmiotów dokonujących czynów nieuczciwej konkurencji
 • identyfikacja podmiotów i osób podrabiających znaki towarowe
 • zdobywanie dowodów - zakup kontrolny, rejestracja audio/video
 • identyfikacja źródeł wycieku tajemnic handlowych firmy

 

SPRAWY CYWILNE

 • ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych wskazanych osób
 • zbieranie materiału dowodowego do wykorzystania przed sądem w sprawach rozwodowych
 • ustalenia miejsca pobytu osób w sprawach majątkowych

 

SPRAWY KARNE

 • weryfikacja materiału dowodowego w postępowanie karnym na każdym etapie
 • analiza zdarzeń drogowych
 • badanie wiarygodności dokumentów