Ochrona Imprez Masowych

Zabezpieczenie imprez masowych zapewniamy poprzez odpowiednio przeszkolonych pracowników ochrony,wyposażonych w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego.
Dobór wyszkolonych,umundurowanych i przygotowanych do zabezpieczeń pracowników realizujących powierzone im zadania planu ochrony imprezy masowej.
Szybkość działania i profesjonalizm gwarantują bezpieczeństwo uczestników i organizatorów tych imprez.